Odpowiedzialny biznes

RODO

Szanowni Państwo, w związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 r. należy zastosować rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie bezpośredniej ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), w dbałości o najwyższe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych wskazujemy, iż wdrożyliśmy wszelkie porządkowe i techniczne środki bezpieczeństwa wynikające z RODO. W celu zapoznania Państwa z celami i sposobami przetwarzania danych osobowych, poniżej prezentujemy klauzulę informacyjną i prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest ROBI ROBER OLSZEWSKI SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Kwidzynie, przy ulicy Żwirowej 4 , 82-500 Kwidzyn, NIP: PL5811964964
 2. Inspektorem ochrony danych ROBI Sp. z o.o. , kontakt: kadry@robi.net.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania spedycji i transportu międzynarodowego, wykonywanie zleceń transportowych otrzymanych od naszych kontrahentów następuje sporadycznie za pośrednictwem podwykonawców oraz osób przez nich najętych:

? Dane są przez nas przetwarzane w czasie i celu realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) lub na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji prawomocnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym wykonanie naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmuje wszystkie procedury towarzyszące realizacji zleceń transportowych i czynności związanych z dochodzeniem praw firmy, w tym czynności windykacyjne, a także praktyki związane z marketingiem

? Dane osobowe zostały pozyskane z umów, zleceń transportowych, zapytań handlowych, giełd transportowych, publicznych rejestrów (CEIDG)

? przetwarzamy następujące dane osobowe: dane kontaktowe, dane konieczne do rozliczeń i fakturowania, numery identyfikacyjne (NIP, REGON)

? Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy firmami, a przedsiębiorcą, w którego imieniu Państwo działają ? w tym przypadku przetwórstwo danych osobowych następuje na podstawie przyzwolenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na podstawie wykazanych interesów Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeżeli zostali Państwo wytypowani jako osoba kontaktowa przedsiębiorcy, dane będą wykorzystywane w celach marketingowych,

? Dane osobowe zostały pozyskane z umów, zleceń transportowych, zapytań handlowych, giełd transportowych lub wprost od przedsiębiorcy, w imieniu którego Państwo działają,

? przetwarzamy następujące dane osobowe: dane kontaktowe, w szczególności takie jak: imię i nazwisko, adres e ? mail, numer telefonu.

 1. Odbiorcami danych osobowych mają prawo być instytucje upoważnione z mocy prawa, pracownicy, współpracownicy, kontrahenci i klienci Administratora Danych Osobowych, o ile jest to konieczne dla realizacji zawartych umów, zleceń transportowych lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 2. Dane osobowe będą archiwizowane przez okres niezbędny do realizacji zlecenia transportowego oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych następuje niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Istnieje prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych. Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona innymi przepisami prawa.
 5. Dane osobowe są konieczne dla realizacji zleceń spedycyjnych, a ich niepodanie lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić realizację zlecenia lub kontynuowanie współdziałania z Państwem lub z przedsiębiorcą, w imieniu którego Państwo działają.
 6. W przypadku, gdy Administrator Danych Osobowych wykorzysta dane osobowe w celu innym, niż cel, w którym zostały one przekazane lub zebrane, przed dalszym przetwarzaniem Administrator poinformuje Państwa o tym celu i udzieli wszelakich wymaganych prawem informacji.
 7. Dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO
 8. E-mail kadry@robi.net.pl Pełnomocnik nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.
 • 20
  LAT
  DOŚWIADCZENIA
 • 40
  USŁUG
  DZIENNIE
 • 200
  WYKWALIFIKOWANYCH
  KIEROWCÓW
 • 20000
  KILOMETRÓW
  DZIENNIE
zapraszamy do współpracy

© 2019 | ROBI Robert Olszewski Sp. z o.o. Sp. K - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonało: avangardo.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.