Odpowiedzialny biznes

Polityka jakości

Profilem działania firmy jest spedycja i transport krajowy oraz międzynarodowy. Podstawowym celem firmy jest spełnienie wymagań prawnych , zaspokajanie potrzeb i wymagań Klientów, szczególnie w zakresie wysokiej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług transportowych.

Cele jakościowe stojące przed nami to:

 • dbałość o wysoką jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług transportowych,
 • dążenie do pełnej satysfakcji klientów,
 • budowanie partnerskich relacji z klientami i dostawcami poprzez poznawanie ich potrzeb i oczekiwań,
 • kompleksowa i terminowa realizacja usług,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników i kadry zarządzającej w zakresie wymagań dotyczących jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług , wymagań prawnych i obowiązujących norm odniesienia,
 • dbałość o ochronę środowiska naturalnego,
 • ciągłe doskonalenie jakości usług,
 • ciągłe dostosowywanie projektowanych usług do potrzeb rynkowych jak i specyficznych wymagań klienta,
 • inwestowanie w nowe technologie i usługi wymagające specjalistycznej wiedzy
 • realizację procesu transportu w sposób zgodny z wymaganiami prawodawstwa, ISO 9001:2015

Realizacja tych celów następuje poprzez:

 • badanie oczekiwań i percepcji naszych klientów, aby tworzyć usługi zgodnie z ich oczekiwaniami,
 • bezwzględne przestrzeganie wymagań prawnych, mających zastosowanie w organizacji, odnoszących się do realizowanych usług transportowych i transportowanych wyrobów,
 • jasne określenie zakresu obowiązków i uprawnień kierownictwa i przedstawicieli,
 • wyznaczanie i realizowanie celów jakościowych,
 • budowanie jak najlepszych relacji między pracownikami, stałe podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie wykształcenia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia,
 • zapewnienie niezbędnych zasobów i pełne zaangażowanie najwyższego kierownictwa w rozwój oraz doskonalenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015
 • regularne ocenianie skuteczności i efektywności przyjętej polityki oraz założonych celów,
 • dostarczanie produktów leczniczych uprawnionym odbiorcom w odpowiednim terminie,
 • bieżące dokumentowanie działań,
 • dokumentowanie i badanie odstępstw od ustalonych procedur,
 • podejmowanie działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych,
 • weryfikację i walidację systemu zarządzanie jakością oraz ciągłe doskonalenie systemu

Najwyższe Kierownictwo dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu weryfikuje politykę zarządzania jakością przystosowując ją do zmieniających się warunków.Polityka jakości jest znana wszystkim pracownikom Firmy oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym klientom.W oparciu o powyższą politykę przyjęto szczegółowe, mierzalne cele, których realizacja jest analizowana w ramach przeglądów dokonywanych okresowo przez Główne Kierownictwo Firmy.  

Natalia Skrojc , Pełnomocnik ds. zarządzania jakością

 • 20
  LAT
  DOŚWIADCZENIA
 • 40
  USŁUG
  DZIENNIE
 • 200
  WYKWALIFIKOWANYCH
  KIEROWCÓW
 • 20000
  KILOMETRÓW
  DZIENNIE
zapraszamy do współpracy

© 2019 | ROBI Robert Olszewski Sp. z o.o. Sp. K - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonało: avangardo.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.